Rindert Kromhout en Mal Peet winnen Gouden Lijst.

In 2009 werd door enkele kinderboekenschrijvers een middag georganiseerd om collega’s te informeren over hun vak. Ze stelden bij wijze van protest tegen het opheffen van de Gouden Zoen – de door de CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) ingestelde prijs voor het beste boek voor de jeugd vanaf twaalf jaar – een nieuwe prijs in: de Gouden Lijst.
Toen Gregor Simoons daarvan hoorde, nam hij contact op met initiatiefnemer Ted van Lieshout en bood aan om een echte gouden lijst te leveren. Van Lieshout nam het aanbod met grote graagte aan en kon in september 2009, op de eerste Middag van het Kinderboek, de Gouden Lijst uitreiken aan Els Beerten voor haar winnende jeugdboek ‘Allemaal willen we de hemel’.
In 2010, toen het succes van de eerste Middag van het Kinderboek de tweede mogelijk maakte, belde Van Lieshout Gregor’s Lijsten schoorvoetend op en vroeg of er misschien opnieuw een Gouden Lijst kon komen. Gregor deed méér: voor de declamatiewedstrijd waarbij de tweede Gouden Lijst inzet was, leverde hij ook een Zilveren en Bronzen Lijst!

FAMA20110917-0002In 2011 vond de derde Middag van het Kinderboek plaats en opnieuw gaf Gregor’s Lijsten aan voor een Gouden Lijst te willen zorgen. Het succes van de Middag van het Kinderboek en het van het Gouden-Lijst-initiatief bracht de CPNB ertoe om aan Ted van Lieshout te vragen of het idee van de Gouden Lijst overgenomen mocht worden door de CPNB; de prijs voor het beste jeugdboek in de leeftijdscategorie van 12 tot 15 jaar werd opnieuw ingevoerd, en nu officieel. Aan Gregor’s Lijsten de vraag, luttele weken voor de geplande uitreiking, of er twéé Gouden Lijsten geleverd konden worden: een voor het beste binnenlandse boek en een voor het beste buitenlandse boek. Gregor’s Lijsten stelde alles in het werk om de twee lijsten op maat te maken voor de winnende boeken van Rindert Kromhout (‘Soldaten huilen niet’) en Mal Peet (‘Tamar’). Precies op tijd waren ze klaar om er de twee winnaars gelukkig mee te maken. Rindert Kromhout: “Hij hangt te pronken in mijn werkkamer!” De CPNB en de Middag van het Kinderboek zijn voornemens om de Gouden Lijst nu jaarlijks uit te reiken in september en hopen dat Gregor’s Lijsten de trofeeën zal blijven vervaardigen.

Foto’s: Gerlinde de Geus